Rules

BELOW ARE THE SERVER AND DISCORD RULES WE ENFORCE. BREACH OF SUCH RULES MAY INCLUDE A WARNING OR TEMPORARY BAN OF THE SERVER, IF THIS APPEARS MULTIPLE TIMES THAT RESULTS IN A PERMANENT BAN OF THE SERVER AND/OR DISCORD.

English

Don't steal
 • This is the most important rule: We are a friendly community. Don’t try to destroy that.
 • Simply DO NOT touch, destroy or disturb other things from players and don’t take things that isn’t yours.
 • Failure to follow this rule will result in an INSTANT BAN from the server without opportunity for appeal.
Don't grief - landgriefing
 • Do not grief other people’s builds. Even if it isn’t claimed. Ask staff to take a look.
 • Do not alter the landscape (wilderness) if you don’t intend to build on it. Only use heavy tools for building things. Don’t destroy land with it randomly.
 • Do not attack other players without their permission.
 • Do not build near other players within 100 blocks without their permission.
Don't be a jerk
 • The server chat is for all ages. That means no racism, sexism, foul language or other discriminatory comments.
 • Do not harass or troll other players on voice chat or in-game.
 • No spam or advertising.
 • You are encouraged to only speak English/Dutch in the chat to avoid unnecessary conflicts.
 • Were not a dating site so keep your personal information for yourself.
 • Don’t share social media, phone numbers or discord servers without permission.
No hacks / No cheating
 • Do not use X-ray, block/item duplication hacks, fly-hacking or bug exploits.
 • ASK FIRST if you are unsure about using any third-party tool that can potentially be considered cheating.
 • Do not make any sort of afk places or machines etc.
Grinders
 • We shut down your grinder if its causing lag on the server. So make it not to big!
 • Local entity count on other mob grinders should not exceed 300.
 • These rules exist to reduce lag and balance the barter economy.
Do not masquerade as a moderator or admin
 • Do not falsely claim to be admin, owner, or moderator.
 • Do not threaten to ban other players from the server.
 • When staff made a decision then don’t go in a fight over it.
 • Were the one running the server so accept it

Nederlands

Niet stelen
 • Dit is de belangrijkste regel: we zijn een vriendelijke gemeenschap. Probeer dat niet te vernietigen.
 • Gewoon GEEN andere dingen van spelers aanraken, vernietigen of storen en neem geen dingen mee die niet van jou zijn.
 • Het niet volgen van deze regel zal resulteren in een INSTANT BAN van de server zonder mogelijkheid tot beroep.
Landgrief Regels
 • Sloop niet andermans builds. Ook als het niet geclaimd is.
  Vraag een staff lid om een kijkje te nemen naar het gebied/build.
 • Verander het landschap (wildernis) niet als u niet van plan bent erop te bouwen.
 • Gebruik alleen zware custom tools om dingen te bouwen.
  Vernietig er niet willekeurig land mee.
 • Val geen andere spelers aan zonder hun toestemming.
 • Bouw niet in de buurt van andere spelers binnen 100 blokken zonder hun toestemming.
Wees geen vervelend persoon
 • De server chat is voor alle leeftijden. Dat betekent geen racisme, seksisme, grof taalgebruik of andere discriminerende opmerkingen.
 • Val andere spelers niet lastig of troll niet via voicechat of in-game.
 • Geen spam of reclame.
 • U wordt aangemoedigd om alleen Engels/Nederlands te spreken in de chat om onnodige conflicten te voorkomen.
 • We zijn geen datingsite, dus bewaar uw persoonlijke gegevens voor uzelf.
 • Deel geen sociale media, telefoonnummers of discord-servers zonder toestemming.
Geen hacks / Geen bedreigingen
 • Gebruik geen X-ray, block/item duplicatie hacks, fly-hacking of bug exploits.
 • VRAAG EERST als u niet zeker weet of u een tool gebruikt die mogelijk als vals spelen kan worden beschouwd.
 • Maak geen enkele vorm van afk-plaatsen of machines enz.
 • Gebruik geen packs of mods die de bovenstaande dingen bevatten.
Grinders
 • We zetten je grinder uit als deze vertraging op de server veroorzaakt. Maak het dus niet te groot!
 • Het aantal lokale entiteiten op andere mob-grinders mag niet hoger zijn dan 300.
 • Deze regels zijn er om vertraging te verminderen en de economie in evenwicht te brengen.
Doe je niet voor als moderator of beheerder
 • Beweer niet ten onrechte dat u beheerder, eigenaar of moderator bent.
 • Dreig niet om andere spelers van de server te bannen.
 • Als staff een beslissing heeft genomen, ga er dan niet over in discussie. Wij zijn degene die de server beheren, dus accepteer het als je wordt aangesproken.